Designed in Israel קהילת המעצבים
פרס יצחק כדורי ז"ל אודות
ראשי > מעצבי העתיד 2 > קטגוריות
קטלוג תערוכת מעצבי העתיד 08

תערוכת מעצבי העתיד 08, הינה התערוכה השנייה במסגרת אירועי עוצב בישראל התערוכה מציגה עבודות גמר נבחרות של בוגרי כל בתי הספר לעיצוב בישראל, החברים בקהילה, בעיצוב גרפי, עיצוב תעשייתי ועיצוב תכשיטים.
עבודות מגוונות בתוכנן ובגישה שהן מציגות, ומשקפות יכולת, איכות, סקרנות, בגרות וייחודיות העבודות משקפות את המנעד הרחב של תחומי עניין המאפיין את הסטודנטים לעיצוב בישראל – החל במעשי ובינלאומי, וכלה באיזוטרי, אישי ומקומי. שלא במפתיע, מספר עבודות עוסקות בסוגיות העולות מהמצב הפוליטי והחברתי המקומי, הסוער לעיתים תקופות.